Posted in young adults

Nasaan ang mga UMYAF?

Nasaan nga ba?
Hinahanap mo rin ba sila?
Nakukumusta mo pa ba?

Nakita ko sila.
Subsob sa trabaho.
Kailangan nila ng lakas.

Nakita ko sila.
Nagsasaya.
Kasama ang mga kaibiga’t katrabaho.

Nakita ko sila.
Iba-ibang mukha.
Iba-iba ng ginagawa.

Nakita ko na sila.
Nakita ko ang sarili ko.
Isa rin ako sa kanila.

Paglilingkod din ang trabaho.
Hindi rin naman bawal ang magsaya.
Basta gawin ang lahat para sa Diyos.

Mas malawak na ang ministeryo.
Nawa’y magampanan ng husto.
Ang lahat ay para pa rin kay Cristo.

Author:

- teacher, dreamer, sinner saved by grace, ordinary person with an extraordinary God

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s